Laboratoriopalvelut

Laboratoriopalveluumme kuuluu muun muassa veri-, virtsa- ja ulostenäytteiden otto sekä bakteeriviljelynäytteiden otto iholta ja limakalvoilta. Laboratoriomme palvelee yksityispotilaita, KoskiHoiva Oy:n asiakkaita sekä ulkopuolelta tulevia asiakkaita. Lähete laboratoriotutkimuksiin saadaan lääkäriltä tai työterveyshoitajalta.

Voitte varata näytteenottoajan puhelimesta 050 330 0099 arkisin klo 8 – 16.30. Näytteet viedään tutkittavaksi Fimlabin laboratorioon, KoskiHoiva Oy tekee yhteistyötö Fimlabin laboratoriot Oy:n kanssa.

Ennen tutkimusta

  • ​​Varmista esivalmisteluohjeet (paasto, tiettyä vuorokauden aikaa vaativat tutkimukset, lääkeaineseurannat) omasta hoitoyksiköstäsi tai soittamalla laboratorion ajanvaraukseen.
  • Mikäli lähetteesi sisältää kotona otettavia näytteitä (virtsa, uloste, yskös), nouda tarvittavat välineet ja ohjeistus näytteenottopisteestäsi tai ilmoita aikaa tilatessasi sairaanhoitajalle välinetarve.
  • Ennen verinäytteenottoa olisi suositeltavaa istua noin 15 minuuttia verenkierron tasaamiseksi.

 

Valmistautuminen näytteenottoon

Monet tekijät – kuten ruokailu, kahvi, alkoholi, tupakka ja ruumiillinen rasitus – vaikuttavat laboratoriotutkimusten tuloksiin. Vaikutus voi olla tulosta suurentava, pienentävä tai mittausta estävä. Noudattakaa alla olevia tai hoitoyksikkönne antamia tutkimuskohtaisia ohjeita valmistautuessanne näytteenottoon.

  • Välttäkää alkoholia ja kovaa ruumiillista rasitusta näytteenottoa edeltävän vuorokauden aikana sekä tupakointia tunti ennen näytteenottoa.
  • Paastoa vaativiin tutkimuksiin on oltava ravinnotta vähintään 10 tuntia. Voitte juoda paaston aikana lasillisen vettä.
  • Mikäli olette antamassa virtsanäytettä, virtsan tulisi olla rakossa vähintään 4 tuntia.