Omaishoidon lomitus

Omaishoidon palveluseteli on tarkoitettu tukemaan omaishoitajan jaksamista. Palveluntuottaja tekee hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa.

Omaishoitoperhe sopii yhdessä palveluntuottajan kanssa palvelun sisällöstä, jotta se vastaa mahdollisimman hyvin perheen tarpeita.

Omaishoitaja vastaa osaltaan hoidettavan hoidosta ja antaa tarvittavat hoitoa koskevat tiedot palveluntuottajalle. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan kuntouttavaa palvelua saatujen tietojen mukaisesti.

 

Tuotettava palvelu voi olla:

  • hoidettavan avustamista päivittäisissä toiminnoissa, harrastuksiin osallistumista ja seuranpitoa,  asiointiapua
  • terveyden- ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä,  kuntoutusta sekä hoidon ohjausta ja neuvontaa
  • omaishoitajan jaksamisen tukemista.