KoskiHoiva Oy – Palvelumme

Kotona on hyvä olla.

Palvelumme

Aidosti läsnä. Se on palvelulupauksemme. Jopa tärkeämpää kuin itse vierailuaika on hoitajan aito läsnäolo ja välittäminen – tunne siitä, että välitetään. Tilanteet muuttuvat elämän eri vaiheissa ja meidän tehtävänämme on mukautua niihin.

Jokaiselle asiakkaallemme luodaan oma henkilökohtainen palvelu- ja hyvinvointisuunnitelma, jossa huomioidaan kunkin yksilön sekä tämän läheisten tarpeet ja toiveet. Vastuuhoitajamallimme takaa tutun ja turvallisen hoitosuhteen.

Palvelumme keskittyvät hoito-, kuntoutus- ja terveydenhoitopalveluihin. Näihin lukeutuvat muun muassa kotisiivous, kuntouttavat palvelut, kotihoitopalvelut, kotisairaanhoito sekä fysioterapiapalvelut ja saattohoito. Käytössämme on myös kaksi lääkäriä, joten pystymme tarjoamaan asiakkaan tarvitseman kokonaispalvelun ja ottamaan vastuun asiakkaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

KoskiHoivalta voit hankkia arvonlisäverottomia yksityisiä sosiaalihuoltopalveluja. Olemme myös Tampereen kaupungin palvelusetelituottaja: 1) omaishoidon tuen vapaan osavuorokautinen hoito 21 v. täyttäneille ja 2) alle 21 vuotiaille, 3) lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu, 4) henkilökohtainen apu (vammaispalvelulaki).

Olemme myös Kangasalan kunnan omaishoidon vapaan palvelusetelituottaja. Nokialla otamme myös vastaan palveluseteleitä.

Käy tutustumassa palveluihimme.

Kotiin annettavat palvelut ovat sellaisia kuin asiakkaat haluavat niiden olevan. Tässä yksi esimerkki:

”Rauno (60 v.), on loukannut pari vuotta sitten selkänsä ja olkapäänsä, ja KoskiHoiva tukee häntä arjen askareissa. Rauno tarvitsee apua peseytymisessä ja käynneillä hänelle huolehditaan lääkkeet dosettiin, josta hän pystyy ne itse päivittäin ottamaan. Lisäksi hänen luona tehdään pyykkihuoltoa, tiskihuoltoa sekä ylläpidetään yleistä siisteyttä. Kotikäynnit aloitetaan aina kuulumisten jakamisella ja tarinatuokiolla.”

Kun tarve tulee, KoskiHoiva auttaa. Me tuomme palvelut kotiisi – tervetuloa hoivaamme!

Rekisteriseloste

Vastaava lääkäri Kari Kivistö ja potilasasiamies Marja-Liisa Nieminen

Jokainen ihminen on arvokas ja hoitosuhteen tulee perustua avoimeen vuorovaikutukseen ja keskinäiseen luottamukseen.

– Mari Pölkki, sairaanhoitaja KoskiHoiva Oy